ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.08.20105/19/1/10Тернопiльське теруправлiння ДКЦПФРUA4000083679Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25926141231535.25100
Торгiвля акцiями емiтента на бiржi чи органiзацiйно-оформленому позабiржовому ринку не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондовiй бiржi у звiтному роцi не було. Додаткове розмiщення простих iменних акцiй товариство у звiтному перiодi не проводило.