ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1фр. 0*10 мм. доломіт5503,90 тн237.982.0712763,62 тн234.85.52
2фр. 5*20 мм. доломіт1635,00 тн98.080.612725,00 тн354.251.18
3фр. 10*20 мм. доломіт59810,32 тн4197.5822.4974235,40 тн4799.2732.08
4фр. 0*40 мм. доломіт8556,20 тн693.883.228556,20 тн1112.313.7
5фр. 20*50 мм. доломіт104727,30 тн6697.939.3977096,86 тн9400.7733.32
6фр. 40*70 мм. доломіт10560,45 тн764.483.9711119,20 тн1445.54.81
7фр. 40*80 мм. доломіт67304,64 тн4742.3925.3230400,69 тн3541.3113.14
8фр. 5*50 мм. доломіт6001,85 тн415.042.2612746,40 тн1657.035.51
9вище 80 мм. доломіт132920,8 тн268.13.115407,9 тн493.090.83
10вище 80 мм. доломіт1762,50 тн126.350.661762,50 тн214.30.76

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Амортизацiя основних засобiв4.1
2Дизпаливо19.5
3Матерiали та сировина29.4
4Вибуховi роботи8.5
5електроенергiя7.5
6Зарплата та вiдрахування на зарплату загальновиробничого та виробничого персоналу31

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.