ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Коржiвський спецiалiзований гiрничо-дробарний кар"єр"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) дн
3. Дата проведення державної реєстрації 02.08.1995
4. Територія (область)* Тернопільська область
5. Статутний капітал (грн) 231535.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 103
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.11 - добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди, та глинистого сланцю

дн - дн

дн - дн

10. Органи управління підприємства

дн

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26009286209
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н